Multiplikatoreffektens kraft

"Idén till matrisen Potentialindikatorn fick jag en lördag när min fru och jag gjorde äpplemos. Processen bestod i att jag skalade äpplen som min fru skivade och lade i en gryta för kokning till äpplemos. Jag började fundera över andra processen och kom att intressera mig för hur det kan gå till efter en fest, där en person dukar ut porslinet, en annan diskar, en tredje torkar och en fjärde sätter in i skåpen.

Om alla fyra har en kvalitet på 80 procent innebär det att utdukaren tar 100 tallrikar, tappar 20 procent och lämnar 80 tallrikar till diskaren. Denne lämnar 64 tallrikar till torkaren, som lämnar 51 tallrikar till skåpinsättaren, som sätter in 41 tallrikar i skåpet.

Antag nu att de fyra aktörerna kompetensutvecklar sig och höjer kvaliteten till 90 eller 100 procent. Tabellen till höger visar förändringen:

Se filmen! Kraften i multiplikatoreffekten, den holistiska bilden  Potentialindikatorn och analysmetoden Skattjakten förklaras på två minuter.

Kvalitet
Av 100 tallrikar 80% 90% 100%
...lämnar utdukaren vidare.. 80 90 100
...och diskaren lämnar vidare.. 64 81 100
..och torkaren lämnar vidare... 51 73 100
..och skåpinsättaren sätter in.. 41 66 100
Förbättring från 80%   61% 144%

Om vi byter ut rollerna ovan mot Personal, Produktion, Marknad och Intressenter kan vi resonera så här:

Om Personal och Produktion ligger på 80 procents prestationer (t.ex. brist på kunnande och dåliga maskiner) så blir resultatet 0,8 x 0,8 = 0,64. Om dessutom marknadsföringen inte är fullgod blir produkten 0,8 x 0,8 x 0,8 = 0,51. Med brister i supporterkedjan blir det 0,8 x 0,8 x 08 x 0,8 = 0,41.
Vi får följande tabell:               

Kvalitet
Personal/Kompetenskedjan... 80% 90% 100%
... x Produktion/Förädlingskedjan 64% 81% 100%
... x Marknad/Kundkedjan 51% 73% 100%
... x Intressenter/Supporterkedjan 41% 66% 100%
Total prestation index 41% 66% 100%
Förbättring från 80%   61% 144%

Resultatet är kristallklart: en förbättring med 10 procentenheter i varje led ger en mycket större förändring i totalresultatet. Multiplikatoreffekten!

Ett exempel på denna kraft är när Storbritanniens cykellandslag (Team Sky) på coachen Dave Brailsfords initiativ bestämde sig för att förbättra allt man gjorde – näringstillförsel, träningsprogrammet, cyklarnas ergonomi, däckens vikt o.s.v. – med en procent och därmed siktade på att vinna Tour de France inom fem år. Han fick fel. De vann inom tre år.

Brailsford stödde sig på teorin The aggregation of marginal gains. För att nå stora förbättringar krävs inte någon revolutionerande stor förändring. Det räcker med massor av marginella förbättringar i den dagliga verksamheten. 

På motsvarande sätt finns The aggregation of marginal losses, som innebär att mycket små försämringar i allt man gör ger en stor sammanlagd försämring. Något att se upp med!"  

Gunnar Lindgren

Innovatör av Potentialindikatorn och analysmetoden Skattjakten